GLASSIX - כך הלקוחות שלך רוצים לקבל ממך שירות!

חווית לקוח חדשנית ואפקטיבית

לקוחות היום הם מעודכנים ומחוברים מתמיד. הם גם מצפים ממך, כבית עסק, יצרן או ספק שירות, לאפשר להם להשיג נציג שירות בדרך הנוחה והמהירה ביותר, מבלי להצטרך להמתין ממושכות על קו הטלפון לנציג.

מערכת התקשורת אומניצ'אנל GLASSIX מאפשרת לך לספק מענה לדרישה זו של הלקוחות, ולספק להם חווית שירות חדשנית, יעילה, אפקטיבית ובעיקר מיידית.

חווית לקוח חדשנית ואפקטיבית

לקוחות היום הם מעודכנים ומחוברים מתמיד. הם גם מצפים ממך, כבית עסק, יצרן או ספק שירות, לאפשר להם להשיג נציג שירות בדרך הנוחה והמהירה ביותר, מבלי להצטרך להמתין ממושכות על קו הטלפון לנציג.

מערכת התקשורת אומניצ'אנל GLASSIX מאפשרת לך לספק מענה לדרישה זו של הלקוחות, ולספק להם חווית שירות חדשנית, יעילה, אפקטיבית ובעיקר מיידית.

גלאסיקס מקצרת את זמני ההמתנה לנציג

גלאסיקס מאפשרת לנציגי השירות של הארגון לקבל ולטפל בפניות המתקבלות במגוון הערוצים הדיגיטלים – וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם ואחרים – באמצעות ממשק אחוד, ובכך ומייעלת באופן משמעותי את חווית הלקוח בכל אינטראקציה עם נציגי הארגון. 

שלא כמו בטלפון, בתקשורת אומניצ'אנל של גלאסיקס, נציג יחיד מסוגל להעניק שירות לכמה וכמה לקוחות בעת ובעונה אחת. המערכת מאפשרת לספק שירות טוב, מהיר ויעיל ללקוחות רבים יותר, כל זאת מבלי להגדיל את מערך נציגי השירות. בכך היא מאפשרת לצמצם הוצאות ולמקסם רווחיות, מבלי לפגוע באיכות השירות ללקוח.

גלאסיקס מקצרת את זמני ההמתנה לנציג

גלאסיקס מאפשרת לנציגי השירות של הארגון לקבל ולטפל בפניות המתקבלות במגוון הערוצים הדיגיטלים – וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם ואחרים – באמצעות ממשק אחוד, ובכך ומייעלת באופן משמעותי את חווית הלקוח בכל אינטראקציה עם נציגי הארגון. 

שלא כמו בטלפון, בתקשורת אומניצ'אנל של גלאסיקס, נציג יחיד מסוגל להעניק שירות לכמה וכמה לקוחות בעת ובעונה אחת. המערכת מאפשרת לספק שירות טוב, מהיר ויעיל ללקוחות רבים יותר, כל זאת מבלי להגדיל את מערך נציגי השירות. בכך היא מאפשרת לצמצם הוצאות ולמקסם רווחיות, מבלי לפגוע באיכות השירות ללקוח.

כל ההתקשרויות מרוכזות בממשק אחוד

גלאסיקס מרכזת את כל התקשרויות המגיעות לכל אחד מנציגי השירות  על-גבי ממשק אחוד של המערכת, באמצעותו יכול הנציג לנהל את ההתקשרויות, לעבור בקלות בין הלקוחות, ולעבור עם לקוח מערוץ לערוץ, בהתאם לצורך, מבלי לפגוע ברצף ההתקשרות.

שיחות וידאו ותוצרי הדרכה לפתרון בעיות

גלאסיקס מאפשרת העברת תמונות ותוצרי הסבר והדרכה בין נציג השירות ללקוח, תוך כדי ההתקשרות. לדוגמא – לקוח הנתקל בבעיה בתפעול מוצר חשמלי, למשל, יכול לשלוח לנציג המטפל, תוך כדי ההתקשרות, תמונה של המכשיר, והנציג מצדו יכול לשלוח אליו סרטון וידאו עם הסבר לפתרון הבעיה.

בנוסף להעברת תמונות סטילס, המערכת מאפשרת שיחת וידאו בזמן אמת בין הנציג ללקוח.

כל ההתקשרויות מרוכזות בממשק אחוד

גלאסיקס מרכזת את כל התקשרויות המגיעות לכל אחד מנציגי השירות על-גבי ממשק אחוד של המערכת, באמצעותו יכול הנציג לנהל את ההתקשרויות, לעבור בקלות בין הלקוחות, ולעבור עם לקוח מערוץ לערוץ, בהתאם לצורך, מבלי לפגוע ברצף ההתקשרות.

שיחות וידאו ותוצרי הדרכה לפתרון בעיות

גלאסיקס מאפשרת העברת תמונות ותוצרי הסבר והדרכה בין נציג הארגון ללקוח, תוך כדי ההתקשרות. לדוגמא – לקוח הנתקל בבעיה בתפעול מוצר חשמלי, יכול לשלוח לנציג המטפל, תוך כדי ההתקשרות, תמונה של המכשיר, והנציג מצדו יכול לשלוח אליו סרטון וידאו עם הסבר לפתרון הבעיה.


בנוסף להעברת תמונות סטילס, המערכת מאפשרת שיחת וידאו בזמן אמת בין הנציג ללקוח.

שיחות וידאו ותוצרי הדרכה לפתרון בעיות

גלאסיקס מאפשרת העברת תמונות ותוצרי הסבר והדרכה בין נציג השירות ללקוח, תוך כדי ההתקשרות. לדוגמא – לקוח הנתקל בבעיה בתפעול מוצר חשמלי, למשל, יכול לשלוח לנציג המטפל, תוך כדי ההתקשרות, תמונה של המכשיר, והנציג מצדו יכול לשלוח אליו סרטון וידאו עם הסבר לפתרון הבעיה.


בנוסף להעברת תמונות סטילס, המערכת מאפשרת שיחת וידאו בזמן אמת בין הנציג ללקוח.

מסכי ניהול בזמן אמת

ממשק הניהול של GLASSIX מאפשר למנהלי המוקד לעקוב ולנטר את כל הפעילות בזמן אמת ובראייה לאחור, לבדוק את עבודת הנציגים ולקבל דוחו"ת מפורטים אודות זמני הטיפול בקריאות.

תן ללקוחות עוד סיבה לאהוב אותך

הסרטון המצורף ממחיש כיצד גלאסיקס הופכת לקוח רגיל לכזה שימליץ עליך לאחרים. כי שכשהלקוחות שלך יודעים שאפשר להשיג נציג של הארגון שלך במהירות, מכל פלטפורמה ומבלי להמתין על קו הטלפון – הנאמנות שלהם לארגון שלך ולמותגיו מתעצמת. כך ניתן להפוך לקוח מזדמן ללקוח ממליץ, כזה שלא יעזוב אותך למתחרים וגם ימליץ עליך לחברים. הטכנולוגיה של גלאסיקס היא לפיכך אמצעי חיוני לשימור לקוחות ולהרחבת קהל הלקוחות הקיים.

דילוג לתוכן